Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2013

forever27122012
Człowiek ma w życiu tylko kilka szans, jeśli z nich nie skorzysta, wkrótce będzie się zastanawiał dlaczego jest nikim 
— Droga do szczęścia
Reposted frompastelina pastelina viaolvide olvide
forever27122012
Tęsknota to najgorsza tortura - sprawia, że możesz umierać każdego dnia po trochu, przez tygodnie, miesiące, lata. Przez całe życie.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway viaolvide olvide
forever27122012
JAK DŁUGO BĘDZIESZ PRZEŻYWAŁA RZECZY, KTÓRE ODESZŁY?
— przestań
Reposted fromte-quiero te-quiero viaolvide olvide
forever27122012
0918 ce2f
Reposted fromcountingme countingme viaolvide olvide
forever27122012
A co będzie, gdy za 10 lat wpadniemy na siebie przypadkiem?

— pójdziemy dalej .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaolvide olvide
forever27122012
Lepiej jest znać prawdę, choćby najgorszą. W ten sposób nie będziesz mieć złudnych nadziei czy oczekiwań i już nikt nie będzie mógł wyrządzić ci krzywdy.
Reposted fromuhuhu uhuhu viaolvide olvide
forever27122012

Chyba potrzebuję nowych wspomnień.

Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaolvide olvide
forever27122012
- Zrobię wszystko, żebyś wróciła.
- A co zrobiłeś, żebym została?
— Oł ..
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaolvide olvide
forever27122012
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze viaolvide olvide
forever27122012

Nigdy nikogo o nic nie błagaj. Wyproszona rzecz już nie daję tyle samo radości co dana z własnej woli. Nie żebrz o miłość, bo dostaniesz chłam.

Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaolvide olvide
forever27122012
czasem danie komuś drugiej szansy jest jak danie mu drugiej kuli, bo nie trafił Cię za pierwszym razem
Reposted fromjacie jacie viaolvide olvide
forever27122012
zmieniło się moje podejście, ale nie uczucia.
— w każdej chwili możesz i tak to wykorzystać.
forever27122012
Owoc dojrzewa i spada. Człowiek czasami musi upaść, aby dojrzeć.
Reposted fromlabellavita labellavita viaolvide olvide
forever27122012
forever27122012
  Zrozumiałam, jak bardzo można się pomylić, patrząc ludziom w oczy.
Reposted fromIriss Iriss viaolvide olvide
forever27122012
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaolvide olvide
forever27122012
Za dużo czujemy, za mało mówimy.
— insecure
Reposted frominsecure insecure viaolvide olvide
forever27122012
4517 7f0e
Reposted fromczinok czinok viaolvide olvide
forever27122012
4517 7f0e
Reposted fromczinok czinok viaolvide olvide
forever27122012
Nie znajduj nikogo innego tylko po to, by zapomnieć o tym, kogo kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaolvide olvide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl